46-070 Chmielowice k. Opola   ul. Sadowa 13   tel. (077) 474 26 13

Stacja kontroli pojazdów

Duże zdjęcie Stacja kontroli pojazdów
czynna
poniedziałek - piątek:
800 - 2000

w soboty: 800 - 1400

http://www.piskp.pl/
Wykonujemy usługi w zakresie:
  • badania techniczne (rejestracje) samochodów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5 t. i motocykli
  • badania techniczne pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych w kraju
  • badania techniczne pojazdów zasilanych gazem
  • badania techniczne po wypadku, kolizji drogowej
  • badania dodatkowe pojazdów skierowanych przez policję lub starostę
  • wybijanie numerów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych
Duże zdjęcie
Ceny badań technicznych są zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury i jednolite w całej Polsce.

Nasza stacja kontroli pojazdów jest objęta patronatem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie, co pozwala na korzystanie z nieograniczonej pomocy specjalistów z zakresu techniki samochodowej.

Jednocześnie posiadamy wczesny dostęp do istotnych informacji dotyczących badań technicznych (już w fazie projektów) wraz z interpretacją związanych z nimi przepisów (więcej: www.patronat.pl ).