46-070 Chmielowice k. Opola   ul. Sadowa 13   tel. (077) 474 26 13

Kontakt
Auto Serwis s.c.
Stacja Kontroli Pojazdów

Mariusz i Ryszard Dobkowski

ul. Sadowa 13   46-070 Chmielowice
tel. (077) 474 26 13
e-mail: dobkowski-serwis@wp.pl
Internet: www.dobkowski.pl

NIP: 991-01-78-656